شاه توت

این وبلاگ به سایت www.maahang.com منتقل شده حتما به ما سر بزنید

40نشانه هشدار دهنده از یک رابطه ناسالم
نویسنده : - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٥


در یک رابـطـه نـاسـالـم یـکی از دو نـفر معتقدند که رابطه را باید تحت کنترل خود داشته باشد. شما هم میخواهید بدانید که رابطه شما سالم است یا ناسالم ؟وقت آن رسیده که با خودتان رو راست باشید ، اگر نشانه های زیر را در طرف مقابلتان می بینید ، برای ادامه رابطه تان تصمیم بگیرید:
1- حسادت می ورزد و رابطه شما با دوستان و خانواده تان را قطع میکند.
2- معمولا جای شما پاسخ دیگران را داده و یا تصمیم میگیرد.
3- امر و نهی میکند.4- قول میدهد اما به آنها عمل نمیکند.
5- نصیحت میکند اما خودش به آنها عمل نمیکند.
6- به شما از روی ریاکاری ترحم و مهربانی میکند.
7- شما را در یک موقعیت "همیشه بازنده" قرار میدهد.
8- انتقام جو، پرخاشگر و کینه جو بوده، رفتار باج خواهانه و تهدید آمیزی دارد.
9- دائما در صدد تغییر دادن شما بوده و در صـورتی که تمایلی به تغییر نداشته باشیـد، به شما حمله ور میشود. اما در مقابل خود تمایلی به تغییر ندارد.
10- با شما بد رفتاری جسمانی و کلامی می کند.
11- در پذیرفتن اشتباهات خود ناتوان است.
12- از دادن پاسخ طفره رفته و یا غیر مستقیم و کنایه آمیز پاسخ میدهد.
13- شما را مکررا تحقیر کرده و بازی میدهد.
14- از دستیابی شما به ضروریات و نـیـازهـایـتـان مـمـانـعـت مـی ورزد ( مـانند پول و یا تفریحات) .
15- مسئولیت پذیر نیست .
16 – مانع رشد و پیشرفت شما میشود.
17 – حرمت شما را نگاه نمی دارد.
18 – برای شما سهمی از قدرت در نظر نمی گیرد.
19 – شما را خدمتکار خودش می داند . ::angry::
*: انتظار دارد برایش مادری کنید !!! ::angry::

20 – استطاعت مالی ندارد.
21 –دیگران را نسبت به شما مقدم می داند.
22 – شما را با زنان دیگر مقایسه میکند.
!: به راحتی و در حضور شما به زنان دیگر خیره میشود.
23 – برای سلیقه شما اهمیتی قائل نیست.(معمولا تنها خرید میکند.)
24 – وقتی برای شما نمی گذارد.
25- کارها را به صورت ناعادلانه تقسیم می کند.
26- تنها برای خانواده و دوستان خودش ارزش قائل است.
27 –از شما تقاضا نمی کند ، به شما امر می کند.
28 – از شما سوء استفاده میکند.
29 – برای با شما بودن خسته است .
30 - احساست حقیقی اش را بروز نمیدهد.
31 - عذرخواهی نمیکند.
32- نمی بخشد ولی انتظار بخشیده شدن دارد.
33- گوش نمی دهد.
34- شما را فریب می دهد.
35- بخشنده نیست .
36- مدام در اختیار دیگران است.
37- به شما خیانت میکند.
38- دشنام می دهد ، فریاد میکشد و مودب نیست .
39- اسرار زندگی خصوصیتان را در حضور دیگران بازگو میکند.
40 - تنها در حضور دیگران به شما احترام می گذارد.


comment نظرات ()