شاه توت

این وبلاگ به سایت www.maahang.com منتقل شده حتما به ما سر بزنید

فلسفه تخته نرد
نویسنده : - ساعت ٧:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٧/۱٤


هیچ میدانید تخته نرد چگونه و توسط چه کسی ابداع شد و چه فلسفه زیبا و عبرت آموزی در پس آن نهان است؟ تخته نرد توسط بزرگمهر ابداع شد و اما داستان پیدایشش:


 در زمان پادشاهی انوشیروان خسرو پسر قباد، پادشاه هند «دیورسام بزرگ» برای سنجش خرد و دانایی ایرانیان و اثبات برتری خود شطرنجی را که مهره های آن از زمرد و یاقوت سرخ بود، به همراه هدایایی نفیس به دربار ایران فرستاد و «تخت ریتوس» دانا را نیز گماردهء انجام این کار ساخت. او در نامهای به پادشاه ایران نوشت: «از آنجا که شما شاهنشاه ما هستید، دانایان شما نیز باید از دانایان ما برتر باشند.. پس یا روش و شیوهء آنچه را که به نزد شما فرستادهایم (شطرنج) بازگویید و یا پس از این ساو و باج برای ما بفرستید». شاه ایران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هیچ یک از دانایان در این چند روز چاره و روش آن را نیافت، تا اینکه روز چهلم بزرگمهر که جوانترین وزیر انوشیروان بود به پا خاست و گفت: «این شطرنج را چون میدان جنگ ساختهاند که دو طرف با مهره های خود با هم میجنگند و هر کدام خرد و دوراندیشی بیشتری داشته باشد، پیروز میشود.» و رازهای کامل بازی شطرنج و روش چیدن مهره ها را گفت.

شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده هزار سکه به او پاداش داد. پس از آن «تخت ریتوس» با بزرگمهر به بازی پرداخت. بزرگمهر سه بار بر تخت ریتوس پیروز شد. روز بعد بزرگمهر تخت ریتوس را به نزد خود خواند و وسیلهء بازی دیگری را نشان داد و گفت: اگر شما این را پاسخ دادید ما باجگزار شما می شویم و اگر نتوانستید باید باجگزار ما باشید.» دیورسام چهل روز زمان خواست، اما هیچ یک از دانایان آن سرزمین نتوانستند «وین اردشیر» را چاره گشایی کنند و به این ترتیب شاه هندوستان پذیرفت که باجگزار ایران باشد.

 تخته نرد : کره زمین 30
 مهره : نشان گر 30 شبانه روز یک ماه
 24 خانه : نشانگر 24ساعت شبانه روز 4
 قسمت زمین : 4 فصل سال
 5 دست بازی: 5 وقت یک شبانه روز
 رنگ سیاه و سپید : شب و روز
 هر طرف زمین 12خانه دارد : 12 ماه سال
 زمین بازی : اسمان
 تاس: ستاره بخت و اقبال
 گردش تاس ها : گردش ایام
 مهره ها: انسان ها
 گردش مهره در زمین: حرکت انسان ها (زندگی )
 برداشتن مهره در پایان هر بازی : مرگ انسان ها


   

اعداد تاس :
 1 : یکتایی و خداپرستی
 2 : اسمان و زمین
 3 : پندار نیک ؛ گفتار نیک ، کردار نیک
 4 : شمال ، جنوب، شرق، غرب
 5: خورشید ؛ ماه ، ستاره ، اتش ، رعد
 6 : شش روز افرینش
comment نظرات ()