معانی جدید چند کلمه    حراج :

    اصطلاحی است که در آن به قیمت اصلی کالا درصدی اضافه کرده و با ماژیک قرمزروی آن خط زده و قیمت اصلی کالا را در زیرش درج می کنند …!

    رئیس :

    فردی که وقتی شما دیر به سر کار می روید خیلی زود می آید و زمانی که شما زود به اداره می روید یا دیر می آید و یا مرخصی است …!

    بزرگراه :

    نوعی پیست رالی به همراه یادگیری به روز ترین فحش های ۲۰۱۰ !

    شب امتحان :

    شب التماس به درگاه خداوند !

    شب توبه !

    البته مجموعه برگه های کمک آموزشی (تقلب) هم بد نیست.

    تحقیق :

    Copy & Pasteکردن مقالات اینترنتی !

    بیرون هم که پروژه می فروشن … ۲۰ تا ۳۰ هزار تومن هلو !

    گارانتی :

    یک اسم صرفا زیبا و خوش تلفظ که تنها کابرد آن در هنگام خرید است !

/ 0 نظر / 3 بازدید