تعداد تخم مرغی که زن روستایی میتوانست داشته باشد چند تا بود؟

زن در جواب گفت: نمی دانم ! اما وقتی آنها را دوتا دوتا بر میداشتم یکی باقی می ماند، وقتی سه تا سه تا بر میداشتم یکی باقی می ماند, وقتی چهارتا چهارتا بر میداشتم یکی باقی می ماند, وقتی پنج تا پنج تا بر میداشتم یکی باقی می ماند, وقتی شش تا شش تا بر میداشتم یکی باقی می ماند, اما وقتیکه هفت تا هفت تا بر میداشتم هیچی باقی نمی ماند.

اسب سوار حساب کرد و پول تخم مرغ های زن را داد.

 

سوال: کمترین تعداد تخم مرغی که زن روستایی میتوانست داشته باشد چند تا بود؟

منتظر جواب شما هستم . حساب کنید. خیلی راحت است.

/ 6 نظر / 2 بازدید
سامانتا

سلام 301عدد

سینا

301 عدد

مرجان

با سلام 301 تخم مرغ داشته

armin

سلام . خیلی ضایع بود .301 عدد.

محمد

جالب بود