عکسی عجیب از خطای چشم

 
 
اگر به اندازه کافی (12 ثانیه) به این عکس خیره شوید
می توانید یک زرافه را تشخیص دهید !

.
.
.
.

.
 
/ 4 نظر / 4 بازدید
نظر خدا مانند نظر انسان نيست

خداوند مي‌خواهد به انسان بگويد که قضاوت تو بيهوده است من مثل تو نگاه نمي‌کنم، مثل تو نظر نمي‌دهم. نظر من شاهکار است، هزاران حکمت و تدبير و نقشه آسماني در يک نظر من است. هنر خداوند اين است که از دل خرابه کاخ به وجود مي‌آورد. از دل مرداب نيلوفر را مي‌روياند، از درون خاک، گياهان و درختان را مي‌روياند...

faezeh

بزار ما به مرگ طبیعی بمیریم [نیشخند] ولی خیلی باحاله وبت تبریک اگر مایل به تبادل لینک بودی خبرم کن [ماچ]

faezeh

بزار ما به مرگ طبیعی بمیریم [نیشخند] ولی خیلی باحاله وبت تبریک اگر مایل به تبادل لینک بودی خبرم کن [ماچ]

setare

من اگه بتونم تشخیص بدم عکسه کجاست قطعا گورخرم تشخیص میدم[چشمک]