نکاتی درباره امضاءشناسی

  کسا نی که از خطوط عمودی استفاده می‌کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند. 

  کسا نی که از خطوط افقی استفاده می‌کنند ا نسان‌های منظّمی هستند.

  کسا نی که با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌ا ند.

  کسا نی که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند.

  کسا نی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند.

  کسا نی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند.

  کسا نی که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند.

  کسا نی که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند ، کسانی هستند که می‌خواهند بهقله برسند.

 بی شک بیان مطالب افکار مختلف ، نشانه ی تائید آن نمی باشد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
سامانتا

ممنون خسته نباشين[گل]