پیشگویی بسیار جالب با اعداد


 
1- اول از هر چیز اعداد 1 تا 11 را بصورت ستونی یا ردیفی (زیر هم) بر روی کاغذ بنویسید.
 
2- سپس در جلوی ردیف (ستون) 1 و 2 هر عددی را که مایلید بنویسید.
 
 3-  حال در جلوی ردیف 3 و ردیف 7 نام شخصی را از جنس مخالف  -بنویسید.
 
**** قرار نشد به پایین نگاه کنید! تقلب ممنوع !! ****
 
4- نام اشخاصی را که می‌شناسید (چه دوست یا اعضای خانواده یا فامیل) در جلوی ردیفهای 4، 5 و 6 بنویسید.
 
5- در ردیفهای 8، 9، 10 و 11 نام چهار ترانه (آهنگ) را بنیوسید (در جلوی هر ردیف نام یک ترانه)
 
و حالا کلید رمز گشایی این بازی:
 

- 1 عددی را که در ردیف 2 نوشته اید مشخص کننده تعداد اشخاصی - است که شما باید در باره این بازی به آنها بگویید
 
- 2شخصی که نامش در ردیف 3 قید شده کسی است که شما عاشقش هستید!!!
 
- 3 شخصی که نامش در ردیف 7 قید شده کسی است که شما دوستش دارید ولی با هم نمی‌سازید (یا به تعبیر دیگر عاقبت خوشی نخواهد داشت!!!! (
 
- 4  شخص شماره 4 کسی است که شما بیش از همه به او اهمیت میدهید!
 
- 5 شخص شماره 5 کسی است که شما را بسیار خوب می‌شناسد.
 
- 6 شخصی که نامش در ردیف 6 قید شده، ستاره بخت(ستاره خوش شانسی) شماست!
 
- 7 آهنگ قید شده در ردیف 8 با شخص شماره 3 تطبیق می‌کند (مرتبط است!!!(
 
- 8 آهنگ شماره 9 آهنگی برای شخص شماره 7 است!
- 9 آهنگ شماره 10 آهنگی است که بیش از همه افکار شما را بازگو می‌کند!
 
- 10 و بالاخره شماره 11 آهنگی است که می‌گوید شما در باره زندگی چه احساسی دارید!!!!
 
واقعا شگفت آور است! نه؟! ولی بنظر می‌آید که درست باشه!
/ 1 نظر / 3 بازدید

جالب بود