بیا ببین چشمات خوب کار میکنه یا نه؟؟!!!!

حالا که Cرو پیدا کردی
 6 رو پیدا کن.....
 99999999999999999999999999999999999999999999999
 99999999999999999999999999999999999999999999999
 99999999999999999999999999999996999999999999999
 99999999999999999999999999999999999999999999999
 99999999999999999999999999999999999999999999999
 99999999999999999999999999999999999999999999999 حالا که 6 رو پیدا کردی N رو پیدا کن
 (واقعا سخته)


 MMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMM
 MMMMMMMNMMMMMMMMMM
 MMMMMMMMMMMMMMMMMM حالا اگه راس میگیq رو پیدا کن ppppppppppppppppppppppppppppppp
 ppppppppppppppppppppppppppppppp
 ppppppppppppppppppppppppppppppp
 ppppppppppppppppppppppppppppppp
 ppppppppppppppppppppppppppppppp
 ppppppppppppppppppppppppppppppp

 

 

 

 

 

خودتو نکش این دیگه سر کاری بود..........قهقههخندهقهقهه

/ 24 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دانا

مرسییی خیلی خوب بود.همان لحظه پیدا شد.q هم مشخص بود نیست.@-}--

مــیــتـــرا

آآآآخـــــ چشامــــ..نامردیـــ بود..حداقلـــ با یــــ رنگـــ دیگهـــ مینوشتیـــ کور شدمـــ خو...داشتـــ گریمـــ میگرفتـــ گفتمــــ کور شدمــــ رفتـــ[گریه][گریه][هیپنوتیزم][گریه]

انی

وای خیلی بدییییییییی

مریم

اگر خیلی به خودت مینازی W پیدا کن MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMM

ثنا

جمعا 21 ثانیه

ثنا

5 پیدا کن 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666شوخی کردم خودتو نکش[قهقهه][قهقهه][بازنده][قهقهه][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][چشمک][چشمک][منتظر][راک][راک][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ][عینک][عینک][عینک][قهقهه][قهقهه][خنده][خنده][خنده][نیشخند][نیشخند][نیشخند][لبخند][لبخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][پلک][پلک][پلک][پلک][خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

ثنا

اشتباه شد 2 را پیدا کن 33333333333333333333333333333333 33333333333333333333333333333333 33333333333333333333333333333333 33333333333333333333333333333333 33333333323333333333333333333333[خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

ثنا

شطرنجی من باهات موافقم که چشم ادم کور میشه[پلک][نیشخند][نیشخند][پلک]

[لبخند]

پریا

جمعا 10 ثانی بزن به تخته چشم نخورم