شباهت زندگی با چراغ راهنمایی

ره دوستان این حرف رو وقتی از من بپذیرید که چراغ زندگیتون سبزه .
وقتی سبزه همه خوشحال به راهشون ادامه میدن وقتی زرد میشه یه سری شلش میکنن یه سری نا امید میشن جا میزنن. یه سری مسیرشون رو تغییر میدن تا موفق بشن ولی امان از اون روزی که قرمز بشه ادم های بلا نسبت شما ها خنگ
دست به خود کشی میزنن کاملا از زندگی ناامید میشن فکر نمیکنن با کمی صبر و تحمل میتونن یه چراغ سبزه دیگه داشته باشن و ادامه بدن.
اری ...اری.. مشکل بعضی از انسان ها همین است که چراغ قرمز زندگی را اخر خط میدانن
وبرعکس ممکنه افرادی موقع سبز بودن انقدر تند حرکت کنن که ترمز ببرند اینو اگه بخواهیم تعبیر کنیم میشه کسی که از غرور کار انجام میده و با شکست رو به رو میشه.


همه ما میتوانیم چراغ سبز زندگی خود را بار ارامش پشت سر بگذاریم ؟
و هنگام قرمز شدن موقعیت منتظر بمانیم وصبر کنیم صبر...
تا دوباره چراغ سبزی دیگر را تجربه کنیم.....

/ 0 نظر / 3 بازدید