زود قضاوت نکنید

1-- اگر شما زن حامله اى را بشنا سید که در حال حاضر هشت تا بچه ى کور و کچل دارد ، آیا موافق هستید که این خانم حامله سقط جنین بکند تا یک نفر دیگر به کور و کچل هاى این دنیاى لعنتى اضافه نشود ؟
این را هم بگویم که : از هشت تا کور و کچل هاى این علیامخدره ى محترمه ! ، سه تا شان کر و لال ، دو تا شان نا بینا ، یکى شان عقب افتاده ى ذهنى است و خود علیا مخدره هم به بیمارى سیفلیس مزمن مبتلاست ! به نظر شما آیا این خانم حامله ، باید سقط جنین کند ؟؟
بجاى اینکه به این پرسش ، تر و فرز ، پاسخ بدهید ، اجازه بفرمایید سئوال دوم را مطرح کنم .
2-- فرض بفرمایید حالا موقع انتخابات است و شما باید از میان سه کاندیداى ریاست جمهورى ، یکى را انتخاب کنید . شما کدامیک از این سه کاندیدا را انتخاب خواهید کرد ؟
الف -- کاندیداى اولى ، با سیاستمداران و سیاست بازان حقه باز و بد کاره و لجاره و مفتخور و بد نام ، بده بستان دارد و اهل فال بینى و پیشگویى و استخاره و این نوع مزخرفات است . روزى هشت تا ده لیوان مارتینى مى خورد ، سیگار برگ دود مى کند و دو تا فاسق لگورى هم دارد .
ب --- کاندیداى دومى ، تا لنگ ظهر مى خوابد . تریاک مى کشد . و هر شامگاه نیم بطر ویسکى را روانه ى خندق بلا مى کند .
ج --- کاندیداى سوم ، یک قهرمان جنگ است ، گوشت نمى خورد ، سیگار نمى کشد ، گاهگدارى یک لیوان آبجو مى نوشد ، و اهل زن بازى و حقه بازى هاى دیگر هم نیست .
شما کدامیک از این سه نفر را روانه ى کاخ ریاست جمهورى خواهید کرد ؟؟
لطفا نخست تصمیم تان را بگیرید ، بعدا به پاسخ این پرسش ها توجه فرمایید .
و اما پاسخ پرسش ها :
1 -- کاندیداى اولى فرانکلین روزولت است .
2 -- کاندیداى دومى وینستون چرچیل است .
و کاندیداى سومى ، آدولف هیتلر !!
و اما پاسخ به پرسش نخست :
اگر شما به سئوال مربوط به آن علیا مخدره حامله پاسخ مثبت داده اید ، از تولد بتهوون جلوگیرى کرده اید !!

/ 0 نظر / 2 بازدید