جملات فلسفی ( سری 3)

چه بسیار گردن کشانی که به آنی دچار زبونی شدند . ارد بزرگ


زنی که جواهر است از جواهرات برای خویش بت نمی سازد.


  چشم دروغگو بیشتر از معمول پلک می زند.


همه از عشق دم می زنند اما عاشقان در سکوت می میرند.


جهان بزرگتر از آن است که با کار تو خراب شود با گناه خود را خراب نکن.


ارزانترین و زیباترین آرایش صورت لبخند است.


بقا از آن خداست باور ندارید از گذشتگان بپرسید.به جای تاج گل بزرگی که پس از مرگم برای تابوتم می آوری، شاخه ای از آن را همین امروز به من هدیه کن (شکسپیر)


ازدواجی که به‌خاطر پول صورت گرفته، به‌خاطر پول هم به‌هم می‌خورد. رولاند


برای شناکردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است وگرنه هر ماهی مرده ای هم میتواند از طرف جریان آب حرکت کند (دکتر علی شریعتی )

/ 0 نظر / 3 بازدید