جملات فلسفی ( سری 1 )


اگر به مهمانی گرگ می روید ، سگ خود را به همراه ببرید . گوته


من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم. سقراط


انقلاب ستمدیدگان را آزاد نمی کند تنها استثمارگران را عوض می کند. برنارد شاو


حقیقت را دوست بدار ولی اشتباه را عفو کن. ولترنباید از خسته بودن خود شرمنده باشی بلکه فقط باید سعی کنی خسته آور نباشی . هیلزهام


اگر از خودخواهی کسی به تنگ آمده ای او را خوار مساز ، بهترین راه آن است که چند روزی رهایش کنی . ارد بزرگکسی که بر دیگران حکومت می کند باید نخست حاکم بر خود باشد. فیلیپ ماسینجر


خطا اگر ندانسته انجام شود اشتباه است و اگر دانسته، تبهکاری است. برتولت برشت


حیله و خیانت فقط از اشخاص ناتوان سر می زند. لارش فوکو/ 0 نظر / 4 بازدید