شب یلدا مبارک

شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره       

بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره

شب شادی وشـــور و مهربانی است      

زمـــــــان همدلی و همزبانی است

در آن دیدارهــــــــــــا تا تـــــــــازه گردد   

محبت نیـــــــــــــــز بی اندازه گـردد

به هرجا محفلی گرم و صمیمی است     

که مهمانی درآن رسمی قدیمی است

به دور هم تمـــــــــــام اهــــــل فامیل        

شده بر پا بســــاط میــــوه – آجیل

ز خـــوردن خوردنِ این شـــــــــام چلّه        

شود مهمان حسابی چاق و چلّه!!

همــــــــــه با انتظاری عاشقــــــــــانه        

نظـــــــر دارند ســـــــــوی هندوانه!

نشسته با تفاخـــــــــر  تــوی سینی        

کنارش چاقـــــــــــویی را هم ببینی

چو گــــــــردد قــاچ قــــاچ آن هندوانه      

شود آب از لب و لوچـــــــــــه روانه!

بســــــاط خنده و شادی فراهـــــــــم     

اس ام اس می رسد پشت سر هم

جوانان آن طرف تـــر  جـــــــوک بگویند     

دل از گرد و غبــــــار غـــــم بشویند

کسی را گـــر صدایی نیم دانگ است       

در این محفل پی تولید بانگ است!!

زند بــــــــا “ای دل ای دل”  زیـــــر آواز      

ز بعد آن  “هاهاها”یی کند ســـــاز!

ببندد چشــــــــم و جنباند ســـرش را       

بخواند شعـــــــــــــرهای از برش را!

چنین با شور و نغمه – شعر و دستان    

خرامان می رســــــد از ره زمستان

شمردم مــــن ز چلّــــــــه تا به نـــوروز     

نمانده هیچ؛ جز  هشتاد و نه روز !

کنـــــون معکــــــــــوس بشمارید یاران     

که در راه است فصــــــــل نوبهاران….

 

Yalda01.jpg

/ 0 نظر / 8 بازدید