اگه تونستی جواب بده !!!!


1-آن چیست که خودش آب،  دُشمنش آب؟ 

2- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟  3- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟ 4-  این سر کوه، اَرّه اَرّه           آن سر کوه، اَرّه اَرّه           میان کوه، گوشت بره!  5-آن جسم  عجب چیست که بر چرخ پدید است

                               گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟ 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

پاسخ چیستانها:

1-یخ

2-چشمها

3-سیاهی چشم

4-دندانها و زبان

5-ابر

/ 5 نظر / 3 بازدید
ستاره

جالب بود ...

ایگرگ

hichkodoom dorost az ab dar naioomad![نیشخند][چشمک]

مسخره بووووووووود