مزیت انگشتان کوچک


به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دانشگاه مک مستر در اونتاریوی کانادا ابعاد انگشت سبابه 100 دانشجو را اندازه گیری و توانایی لامسه آنها را با انجام آزمایشی ارزیابی کردند.

در این آزمایش از دانشجویان خواستند که یک سطح با شیارهای موازی را لمس کنند. هرچه شیارها جلوتر می رفتند به هم نزدیکتر می شدند تا جایی که با لمس، امکان تشخیص هر یک از آنها به طور مجزا وجود نداشت و تنها یک سطح لیز حس می شد.

نتایج این تحقیقات نشان داد که انگشتان کوچکتر حساس تر هستند و از تعداد زیادتری از گیرنده های لمسی برخوردارند به همین دلیل است که به طور عادی حس لامسه در زنان قویتر از مردان است.

براساس گزارش لس آنجلس تایمز، به گفته این دانشمندان پیامی که انگشت با لمس به مغز ارسال می کند بسیار دقیق است و تعداد بیشتر گیرنده های لمسی به افزایش سطح این دقت کمک می کنند.

/ 0 نظر / 3 بازدید