تست روانشناسی سرگرم کننده

 
1 – خود را در یک کشتی تصور کنید که در حال غرق شدن است. شما خود را به آب می اندازید و با شناکردن خود را به یک قایق نجات می رسانید و از آن بالا می روید چند نفر دیگر را در آن قایق نجات همراه خود می بینید؟
2 – خود را به ساحل می رسانید و بیابان وسیعی را در مقابل خود می بینید ، چند وسیله شخصی و مقداری خوراکی برمیدارید و در جستجوی نجات راه بیابان را در پیش میگیرید چند جفت کفش برمی دارید؟
3 – پس از یک راهپیمایی طولانی و سخت از یک تپه شنی بالا می روید و با خوشحالی شهری را در دوردست می بینید همچنین متوجه می شوید که در فاصله ای نه چندان دور در سمت راست شما کلبه ای وجود دارد آیا به آنجا می روید و برای مدتی کوتاه یا هر چقدر می خواهید استراحت می کنید یا آنکه آن را نادیده می گیرید و به راهتان ادامه مید هید؟
4 – پس از ورود به شهر قصری توجه شما را به خود جلب می کند و تصمیم می گیرید که وارد آن شوید پس از عبور از دروازه ها خود را در یک راهروی طولانی می یابید که به اتاق پادشاه منتهی می شود. وارد اتاق می شوید و شاه و ملکه را می بینید که در کنار هم روی تخت نشسته اند. شاه و ملکه چه شکلی هستند؟ و چه ویژگی ها و خصوصیاتی را برای تان مجسم می کنید؟
5 – از آن اتاق خارج می شوید و از یک پلکان مارپیچی پایین می روید که تاریک و با مشعل هایی بر روی دیوار که بطور نوبتی روشن و خاموش می شوند مزین شده است همین طور که پایین می روید ناگهان یک زن ( اگر شما مردید ) و یا یک شوالیه ( اگر شما زن هستید ) از کنار شما عبور می کند شما فقط برای یک لحظه صورتش را می بینید و این تصویر یک نفر را که می شناسید به یادتان می آورد او چه کسی است؟
6 – پله ها شما را به اتاق پذیرایی می رساند و شما میز بسیار بزرگی با یک لیوان در وسط آن می بینید به لیوان نگاه کنید چقدر آن پر از آب است؟

 

تصاویر جدید زیباسازی وبلاگ , سایت پیچک » بخش تصاویر زیباسازی » سری ششم www.pichak.net کلیک کنید

تعبیر پاسخ ها :
1 – تعداد دوستان واقعی که دارید.
2 – تعداد عشق های واقعی زندگی شماست.
3 – نمایانگر اصول اخلاقی شما در کار است.
4 – آنچه تصور کرده اید آن چیزی است که به نظر شما زوج ایده آل باید آن گونه باشد.
5 – این همان شخصی است که تا پایان عمر ذهن تان درگیر اوست.
6 – میزان پربودن لیوان نشانگر این است که شما در یک رابط دوستی چقدر از خودتان مایه می گذارید.

/ 0 نظر / 20 بازدید