بزرگ‌ترین گربه‌سان دنیا

نام این لایگر هرکول هست که در حدود 408 کیلوگرم وزن دارد و بزرگترین گربه سان دنیاست ( در ایالت میامی ) .

از ترکیب شیر نر و ببر ماده لایگر به وجود میاد که به دلیل عدم انتقال ژن محدود کننده رشد ( این ژن در شیران نر و ببرهای ماده موجود نمیباشد ) بسیار بزرگ و سنگین میشود و در اکثر موارد با کمک عمل

سزارین به دنیا می ایند .

ترکیب شیر ماده و ببر نر رو هم تایگلن ( Tiglon ) می نامند که به دلیل به ارث بردن ژن محدود کننده رشد از هر دو والدین کوچکتر از انان بوده و معمولا در حدود 180 کیلوگرم وزن دارند .


شانس تولد لایگرها و تایگلن ( تایگن ) ها در حیات وحش به دلیل عدم همپوشانی قلمروی زیستی شیرها و ببرها و همچنین عدم تولید مثل داوطلبانه بین این دو گربه سان بسیار پایین و امروزه

میتوان گفت در خارج از شرایط اسارت غیر ممکن می باشد . در گذشته به دلیل گسترده تر بودن قلمروی شیر اسیایی و همپوشانی ان با قلمرو ببرهای جنوب اسیا این امکان بیشتر بوده و اولین

لایگر نیز در اوایل قرن نوزدهم و در همین منطقه مشاهده شد .8 سال پیش