حقایق جالبی درباره اهرام مصر

 

بیشتر اهرام در ساحل غربی رود نیل جاییکه فقط صحرای خشک وجود دارد واقع شده اند. علت اینکه اهرام در کنار رود نیل ساخته شده اند فقط این بود که رساندن تخته سنگ های بزرگ بوسیله آب به محل ساخت اهرام ساده تر بود.

اولین هرم برای پادشاه Sneferu چهارمین شاه از سلسله چهارم پادشاهی عهد عتیق مصر ساخته شد.

هرم پادشاه خوفو بزرگترین هرم (هرم بزرگ درگیزا)است. این هرم به عنوان هفتمین شگفتی از عجایب هفتگانه معروف است و ارتفاع ان 146 متر است.

 تا سال 2008 میلادی 138 هرم کشف شده است بیشتر اهرام خود شامل هرم های جانبی و هرم ملکه هستند هرم های جانبی به عنوان محل دفن استفاده می شدند و محل آنها معمولاً به صورت یک راز باقی مانده است.

http://img410.imageshack.us/img410/8930/thesphinxgizanearcairoe.jpg

7 سال پیش