داروی جدید ضد‌ایدز تایید شد

 

ویروس ایدز از سه  آنزیم متفاوت برای تکثیر و آلوده‌کردن سلول‌ها استفاده می‌کند.

داروهای بسیاری در اختیار هستند که دوتا این آنزیم‌ها یعنی پروتئاز و ترانس‌کریپتاز معکوس  را هدف قرار می‌هند.

ایسنترس اولین دارو از گروه جدیدی از داروها است که سومین آنزیم یعنی اینتگراز را مورد هدف قرار می‌دهند.

این دارو هنگامی که به "کوکتیل" یا  آمیزه سایر داروهای ضدایدز اضافه شود، می‌تواند مقدار ویروس ایدز یا  HIV  در خون را پایین بیاورد و به سلول‌های ایمنی مقابله‌کننده با عفونت کمک کند تا  فعالیت خود را از سربگیرند.

HIV به سرعت دچار جهش می‌شود و نسبت به داروهای گوناگون مقاومت پیدا می‌کند وFDA نیز استفاده از داروی ایسنترس را برای بیماران بالای 16 سال که آزمایش‌ها نشان‌دهنده مقاومت آنها نسبت به داروهای رایج قدیمی‌‌تر است مورد تایید قرار داده است.
عوارض جانبی این دارو شامل اسهال، تهوعع سردرد و خارش است.

داروی ایسنترس با نام ژنریک رالتگراویر (raltegravir)  دوبار در روز مصرف می‌شود که در  آمریکا 27 دلار هزینه در بر دارد.

دو ماه پیش نیز شرکت فایزر توانسته بود یک داروی جدید ضد ایدز به نام سلزنتری             (Selzentry) را به تایید FDA برساند. این دارو از روش دیگری عمل می‌کند که مهارکردن را ه معمول ورود ویروس ایدز به گلبول‌های سفید عمل می‌کند.

7 سال پیش