١٠ نکته مهم در مورد رژیم غذایى


٣- اگر شما همراه کس دیگرى غذا بخورید، تا وقتى که بیشتر از او نخورده باشید، کالریها محاسبه نمى ‌شوند.
۴- غذاهایى که به منظورهاى بهداشتى خورده مى ‌شوند، کالریشان حساب نمى ‌شود.
۵- اگر شما از تمام اطرافیانتان چاقتر شوید، در آن صورت لاغرتر به نظر مى ‌رسید.
۶- تنقلاتى که به هنگام تماشاى فیلم خورده مى ‌شوند (مثل آجیل، چیپس، ...) کالرى ندارند زیرا بخشى از برنامه  تفریحى به حساب می‌آیند نه بخشى از برنامه  غذایى.
٧- تکه‌هاى شیرینى کالرى ندارند. هنگامى که شما یک شیرینى را تکه می‌کنید، کالریهایش مى ‌ریزد.
٨- آنچه آخر شبها خورده شود کالرى ندارد. نور یخچال ضعیف است و کالریها نمى ‌توانند راهشان به غذاها را پیدا کنند.
٩- اگر مشغول غذا درست کردن هستید، آنچه از قاشق یا کارد سرریز مى ‌شود کالرى ندارد و مى ‌توانید با خیال راحت با انگشت‌تان آن‌ها را بگیرید و بخورید.
١٠- غذاهایى که همگى یک رنگ دارند، کالریشان برابر است. مثل اسفناج و بستنى پسته‌اى، قارچ و شکلات سفید، ... (یادتان نرود که شکلات به همه  رنگها وجود دارد و مى ‌تواند جایگزین هر چیز دیگرى گردد.)

http://www.goonagoon.org/IMAGES/_Subjects/daamfqwgjbfmdygoqgeq.jpg

/ 0 نظر / 3 بازدید