ملتها مشهورند به...


آفریقایی ها

به

گرسنگی

آلمانی ها

"

انظباط و اختراع

امریکایی ها

"

دست و دل بازی

اسپانیایی ها

"

گاو بازی

استرلیایی ها

"

سیری

اتریشی ها

"

نوازندگی

افغانی ها

"

کارهای سخت

انگلیسی ها

"

شیطنت و فتنه

ایتالیایی ها

"

خوشی

ایرانی ها

"

مهمان نوازی

ترک ها

"

بازوی محرک جهان

روس ها

"

زور گویی

ژاپنی ها

"

تلاش

سوئدی ها

"

مدد کاران اجتماعی

سوئیسی ها

"

پول پرستی

عرب ها

"

سایه نشینی

فرانسوی ها

"

عشق و غرور

هلندی ها

"

از آب کره گیری

هندی ها

"

گاو پرستی

یونانی ها

"

غصه خوری


/ 0 نظر / 3 بازدید