امتحان فلسفه


تمامى دانشجویان سرگرم نوشتن شدند بجز یکنفر که پس از ٣٠ ثانیه ورقه اش را تحویل استاد داد و از کلاس خارج شد.
روزى که دانشجویان براى گرفتن نمره مراجعه کردند با کمال تعجب متوجه شدند که همان دانشجویى که پس از ٣٠ ثانیه از جلسه امتحان خارج شده بود بالاترین نمره را گرفته است.
او در ورقه اش نوشته بود: «کدوم صندلى؟
»

/ 0 نظر / 2 بازدید