تصاویری دیدنی و عجیب از خطای چشم

آیا این آقا مشغول نقاشی روی دیوار است یا هوا؟!!؟

http://image.royalfun.net/images/ng0jav1vyfn3lrtzhkd.jpg

آیا شنونده های این نوازنده آدمند یا خانه ؟؟

http://image.royalfun.net/images/2coez244t06t5ad65e6.jpg

قابل توجه !!!

http://image.royalfun.net/images/taljc4ci8ljibykkwmi.gif

آیا در این عکس اردکی را می بینید یا خرگوش!!!؟

http://image.royalfun.net/images/h8ix35jsl5uil219mb85.jpg

آیا این تصویر سایه درختان است یا چند خانمی که در حال گذشتن از رودخانه هستند ؟

http://image.royalfun.net/images/hs6c6dl2ls42vkvng0.jpg

 

/ 0 نظر / 10 بازدید